Hoe ga jij om met technologische ontwikkelingen en veranderende klantbehoeften?

 

Technologische ontwikkelingen

De technologische ontwikkelingen gaan razend snel. Met IoT kunnen we data verzamelen. De verzamelde data kunnen we analyseren. Aan de hand van de inzichten kunnen we acties uitvoeren. Dit alles geheel geautomatiseerd. Met steeds meer verschillende Touchpoints (zie ook Optimale klantbeleving door de inzet van de beste touchpoints tijdens de klantreis) hebben we interactie met de eindgebruiker. Bijvoorbeeld met; mobiel, bestelzuilen, spraak, smart watches enzovoort. Deze ontwikkelingen leveren kansen en bedreigingen (disruptie) op.

Overige ontwikkelingen

Naast de technologische ontwikkelingen hebben onder andere ook onderstaande ontwikkelingen impact op je bedrijfsvoering.

Grote spelers versus kleine spelers

Grote spelers kunnen groot inkopen en goedkoop aanbieden, waardoor kleinere spelers uit de markt worden gedrukt. Doordat grote spelers een steeds groter marktaandeel pakken verzamelen ze steeds meer data, die ze weer kunnen inzetten om een nog groter marktaandeel te pakken. Daar staat tegenover dat de grote spelers de kleinere spelers weer faciliteren met hun platformen.

Samenstelling van de bevolking

De bevolking groeit de komende jaren met 100.000 inwoners per jaar. De groei komt voornamelijk van immigranten. Tevens worden mensen ouder, waardoor de groep 65+ toeneemt. De generaties Y (geboren 1981 en 1995) en Z (geboren na 1995) zijn opgegroeid met internet en social en hebben andere gedragskenmerken. In 2025 zijn de generaties Y en Z groter dan de oudere generaties. 

Personeelstekort

Ondanks de groei in het aantal inwoners is er in vele branches een tekort aan personeel. Dit vraag om slimme   oplossingen voor efficiency (zie ook Stel uw klant centraal bij het optimaliseren en automatiseren van uw processen).

Sociale ontwikkelingen

Er zijn verschillende (sociale) ontwikkelingen die invloed hebben op ons gedrag. Het milieu staat onder druk. We moeten en gaan de uitstoot van CO2 terugbrengen. We willen verantwoord geproduceerde en geleverde producten. Recycling, upcycling en het minimaliseren van verspillingen dragen bij aan het terugbrengen van de CO2 uitstoot. Gezond eten draagt bij aan gezond zijn en kwalitatief en lang leven. We zijn meer onderweg en willen onderweg bediend worden, zodat we zo min mogelijk waardevolle tijd verliezen. Onze eetmomenten worden meer snackmomenten in plaats van op 3 vaste momenten.  Als we ergens naar toe gaan zijn we op zoek naar een beleving en gemak.  

Veranderende klantbehoeften

Bovenstaande ontwikkelingen zorgen er voor dat de behoeften van je klanten veranderen. Veranderingen in klantbehoeften vragen om veranderingen in je bedrijfsvoering.  

Hoe kun jij technologische ontwikkelingen inzetten om te voorzien in de behoeften van jouw klanten?

Welke behoeften hebben jouw klanten?

Over welke uitdagingen wil je met ons sparren?