FIETSENHULP

Exponentiële  groei door Google Ads en (local) SEO

Fietsenhulp.nl

Fietsenhulp is een fietsenmaker aan huis voor de regio Amsterdam en omstreken. Tijdens de start van de samenwerking op 01-03-2021 kwamen er geen online aanvragen binnen doordat er geen advertenties meer draaide.

Fietsenhulp bleek voor het verkrijgen van opdrachten geheel afhankelijk te zijn van Google Ads dus werd de focus gelegd op het opschalen daarvan. Om meer omzet te genereren, werden Google My Business, website en content ook geoptimaliseerd. 

Resultaten:

 • Algemene exponentiële groei
 • Meer clicks naar de website
 • Kosten per click namen af
 • Google My Business kreeg meer vertoningen en clicks.
 • Groei in omzet van 600%

Resultaten t/m 31-08-2022

% groei in omzet

Relevante zoekwoorden in top 3 Google Search

Het plan

Aan de hand van de doelstellingen van Fietsenhulp hebben we samen bekeken hoe we het plan wilden gaan vormgeven.

We beginnen altijd met een 0-meting om te kijken wat de stand van zaken is. Daarnaast plannen we samen ook een datum in de toekomst om te meten wat de resultaten tot op dat moment zijn.

Hier zie je hoe dit met de samenwerking met Fietsenhulp is gegaan.

 

1. 0-meting

De huidige stand van zaken in kaart brengen met een 0-meting van de huidige prestaties.

2. Strategie

Strategie bepalen aan de hand van het doel en alle overige touchpoints optimaliseren in een continue proces van; meten, analyseren, tot inzichten komen, hypotheses opstellen, wijzigingen doorvoeren en zo door.

3. Touchpoints

Touchpoints binnen de huidige context inrichten, gebruiken en optimaliseren. Marketing activiteiten uitvoeren.

4. Resultaten meten

Wat zijn de resultaten? Hoeveel clicks, kosten per click en totale kosten zijn er ten opzichte van de 0-meting?

01

0-Meting

Voordat we aan de slag zijn gegaan hebben we eerst het huidige digitale landschap in kaart gebracht en een 0-meting uitgevoerd van de huidige prestaties. In de grafiek zie je de 0-meting.

* Website – conversies worden niet gemeten, maar sowieso minimale relevante clicks

fietsenhulp case 0-meting grafiek

02

Strategie

Na het specificeren van de doelgroep en het doel en zijn wij aan de slag gegaan om de strategie te bepalen.

Doelgroep: 18-80 jaar, man/vrouw.
Doel: ‘Meer omzet generen via organische kanalen. Minder afhankelijk zijn van Google Ads en de kosten voor Google Ads verlagen.’
Focusgebieden: lokaal beter gevonden worden, met Google Ads, Google Mijn Bedrijf en Google Search

Meer info ...

Fietsenhulp is een fietsenmaker die in Amsterdam en in een straal van 30 kilometer om Amsterdam je fiets komt repareren en/of onderhouden.

De doelgroep kan alle leeftijden hebben vanaf 18-80 jaar, man/vrouw. Potentiele klanten zullen voornamelijk in Google zoeken naar een fietsenmaker in de buurt en naar een fietsenmaker die op locatie komt indien men dit concept kent. Omdat de eerste pagina van Google bij deze lokale zoekopdrachten bestaat uit; Google Ads, Google Mijn Bedrijf en dan de lokale Google Search zoekresultaten hebben we ervoor gekozen om op deze kanalen te focussen.

Op het moment van contact kwamen er geheel geen aanvragen binnen dus hebben we de focus gelegd om zo snel mogelijk Google Ads op te schalen.

Vervolgens zijn we alle overige touchpoints gaan optimaliseren in een continue proces van; meten, analyseren, tot inzichten komen, hypotheses opstellen, wijzigingen doorvoeren en zo door.

Het doel is:

Meer omzet generen via organische kanalen. Zo minder afhankelijk zijn van Google Ads en de kosten voor Google Ads verlagen.

Om bovenstaand doel te realiseren hebben we onderstaande uitgevoerd.

 

03

Touchpoints

We hebben gekozen voor het kanaal Google met daarbij onderstaande touchpoints:

 • Google ads – Maximaliseren voor clicks.
 • Google My Business – Verkrijgen van impressies en clicks.
 • Website (lokale Google Search) – Meer waarde creëren voor de bestaande website.

Lees hieronder verder hoe we deze touchpoints zijn gaan gebruiken en steeds optimaliseren.

Meer info ...

Marketing

Om bovenstaand doel met de genoemde strategie en touchpoints te behalen hebben we onderstaande marketingactiveiten uitgevoerd.

Content
Om met Google Mijn Bedrijf, de website beter gevonden te worden hebben onze SEO specialisten content gemaakt voor:

  • Lokale SEO – Fietsenhulp dient gevonden te worden op de hoofd zoekwoorden in specifieke plaatsen. Deze gebruiken we op de website en in Google Mijn Bedrijf.
  • Diensten – Als potentiële klanten zoeken op de diensten van Fietsenhulp in specifieke plaatsen dient Fietsenhulp zo hoog mogelijk getoond te worden.
  • Buyer journey – Naast zoekwoorden die meer te maken hebben met de “koop”-intentie hebben we content gemaakt die eerder in de buyer-journey zitten en de “informatie”-intentie hebben.

Conversie optimalisatie
Om te komen van impressies naar clicks en conversies hebben we het onderstaande uitgevoerd:

   • Google Ads – Wekelijks hebben we gebruikte en uitgesloten zoekworden geoptimaliseerd. Tevens hebben we voor iedere contentpagina waar we specifieke zoekwoorden voor hadden een aparte advertentie gemaakt, waardoor de click-throughrate toenam en de gemiddelde kosten per click daalde.
   • Google Mijn Bedrijf – Structureel werken aan het verkrijgen van reviews met de juiste zoekwoorden daarin. Frequent foto’s en posts geplaatst.
   • Website
    • Titels en metadescrptions geoptimaliseerd om click-throught rate te verhogen.
    • Call-To-Actions op iedere pagina toegevoegd en clickable gemaakt.
    • Reviews van Google Mijn Bedrijf toegevoegd.
    • Enzovoort.
grafiek van resultaten case fietsenhulp

04

Resultaat

Na 3 maanden samenwerken met Fietsenhulp zie je o.a.:

Google Ads: Kosten per click & totale kosten nemen af
Google Mijn Bedrijf: en mooie beweging van meer vertoningen naar meer clicks
Lokale Google Search: een verdriedubbeling van totale impressies en totale clicks

Meer info ...

Google Ads
In onderstaande plaatjes zie je:

 • Clicks naar website en telefoon blijven op gelijk niveau
 • Kosten per click nemen af
 • Totale kosten nemen af

Google Mijn Bedrijf

In onderstaande plaatjes zie je een mooie beweging van meer vertoningen naar meer clicks

Google Mijn Bedrijf weergaven FietsenhulpGoogle Mijn Bedrijf acties Fietsenhulp


Lokale Google Search

Clicks & impressie Google SearchBovenstaande resultaten hebben onder andere te maken met de 63 relevante zoekwoorden die in de top-10 staan, waarvan 28 in de top-3.

05

Overzicht van resultaten ten op zichte van de start

In de tabel hiernaast kun je de huidige resultaten zien ten opzichte van de 0-meting.

 • Datum 0-meting: 01-03-2021
 • Datum resultaten in tabel: 24-06-2021

Beeld je eens in hoeveel omzet onderstaande resultaten voor Fietsenhulp oplevert.

*In tabel: Bij “0” in de 0-meting hebben we “1” als noemer ingevuld om een resultaat bij het verschil te krijgen.

resultaten ten opzichte van de start

EVEReONE heeft me heel erg geholpen met de groei van mijn bedrijf “Fietsenhulp” middels online marketing. Het bedrijf EVEReONE heeft als seo specialist local seo werkzaamheden uitgevoerd waardoor ik lokaal beter wordt gevonden. Mijn sea campagnes in Google Ads zijn verbeterd en zijn nu goedkoper en leveren meer conversies op. Middels de juiste (seo) content word ik nu beter gevonden en ben ik autoriteit op mijn vakgebied. EVEReONE B.V. heeft als echt conversie optimalisatie specialist tevens de conversie op mijn website verbeterd.

Khalid Hadoui

Eigenaar, Fietsenhulp

Groei door digitalisering

Wil je net als Fietsenhulp ook groei van je bedrijf realiseren door digitalisering?

Neem dan contact met ons op.

fietsenhulp case voorbeeld